Др Бумбаширевић је рођен 1954. године. Докторирао је на медицинским наукама на Медицинском факултету Универзитета у Београду 1994. године. Професор је ортопедске хирургије и трауматологије. У периоду од 1990. до 2001. био је шеф Катедре за микрохирургију, а од 2001. до 2014. био је директор Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Универзитетског клиничког центра у Београду. Данас је шеф Катедре за реконструктивну хирургију и микрохирургију.

Др Марко Бумбаширевић је један од оснивача микрохирургије у Србији. Кроз сталан развој и унапређење ове дисциплине, увођењем најновијих техника и оригиналних процедура у свакодневној клиничкој пракси у различитим областима хирургије, постао је истакнут пионир и промотер овог специјалног поља хирургије у Србији.

Објавио је 182 рада in extenso, од којих 71 у водећим међународним часописима (Current Contents, SCI), 83 рада су укључена у базу података Medline, а 28 радова је објављено у другим међународним и локалним часописима. Објавио је и 2 међународна уџбеника и 14 националних монографија и уџбеника.