Проф. Др. Драгољуб Кавран, КС. Проф управног права на Правном факултету Универзитета у Београду. Потпредседник је Персоналног одбора Светског удружења административних наука, члан Друштва за администрацију САД, Америчке Академије за менаџмент, Британске Академије за менаџмент. Председник Удружења кадровских специјалиста Југославије, председник савезног одбора (комисије) за реорганизацију државне администрације, Директор Института за високо образовање, потпредседник савезне уније за администрацију. Професор и предавач на правним школама у Новом Саду, Крагујевцу, Нишу, Бања Луци, Загребу, Љубљани и на факултетима за менаџмент у Београду и Крању. Гостујући професор на универзитетима у САД, Италији, В. Британији, Португалији, Шведској. Специјални технички саветник Генералног Секретара УН (1981-86). Рођен је 1933. у Београду. Ожењен, син Павле и кћерка Олга. Живи у Београду (Србија, Југославија).

Аутор је више од 260 чланака и есеја. Радио је у више од 40 земаља широм света на пројектима државне администрације. Издате књиге: Менаџмент у међународном контексту (са другима), Наука менаџмента, Менаџмент и интерперсонални односи, Организација и методи, Системи праћења и унапређења радне снаге (са другима). Планирање особља (са другима), Менаџмент,Организација и методи, Системи праћења и унапређења радне снаге (са другима). Планирање особља (са другима), Менаџмент, Организација и радна снага, Менаџмент право, (са другима), Динамичке структуре запослених, итд.