Др Милан Париводић је адвокат,  оснивач адвокатске канцеларије Париводић Адвокати специјализоване за страна улагања и међународно привредно и финансијско право. Професор међународног привредног и уговорног права при Европском центру за мир и развој (ECPD) Факултета за мир Уједињених Нација.

Члан Крунског Савета; члан економског Савета Београдске Патријаршије, члан управног одбора Бечког економског форума, Члан Атлантског Савета Сједињених Држава.

Одликован Краљевским орденима Карађорђеве Звезде трећег реда и Белог орла првог реда

Био партнер у адвокастској фирми Wolf Theiss (2007-2009).

Служио као министар у Влади Србије:  министар координатор министарства финансија (2006-2007); министар за економске односе са иностранством (2004-2007). Пре тога предавао грађанско и стварно право на Правном факултету Универзитета у Београду (1991-2004).

Активан у изградњи правног система Србије: последња два закона на којима је радио су Закон о Улагањима (2015) и Закон о рударству и геологији (2015).

Од 2004 до 2007 спровео опсежну законодавну реформу: Закон о спољнотрговинском пословању, Закон о хипотеци, Закон о арбитражи, Закон о реституцији имовине црквама и другим верским заједницама, Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите интелектуалне својине. Написао је и Нацрт закон о денационализацији и грађевинском земљишту, нацрт Својинског законика, пројекат новог Закона о грађевини и урбанизму, и нацрт Закона о индустријским парковима који нису усвојени. Такође, др

Париводић је потписао ЦЕФТА уговора (2006). Покренуо је и до пола довео приступање Србије Светској трговинској организацији (2005-2007). Када је дошао на место министра 2004.г. стране директне инвестиције у Србију износиле су 940 милиона америчких долара, а 2006.г. износиле су 5,5 милијарди долара, чиме је Србија постала шампион инвестиција на Балкану. Када је напустио министратво финансија 2007.г. јавни дуг 29% буђета Репулбике. После 5. октобра 2000 интензивно је радио на модернизацији нашег правног система  и до сада учестовао у писању преко 10 закона, и био правни консултант Светске банке, Међународне финансијске корпорације и других.

Дипломирао је 1990. на Правном факултету у Београду са просеком 9.38. Магистрирао са одликом права у Београду са темом “Уговори о ексклузивној дистрибуцији”. Другу магистратуру LL.M. стекао je на University College London такође из међународног трговачког и финансијског права. На Правном факултету у Београду 2002. докторирао са одликом, одбранивши тезу “Уговор о франшизингу”. Правосудни испит и испит за патетног заступника положио у Београду. Судски тумач за енглески језик. Објавио је две књиге: “Ексклузивна дистрибуција у правима Југославије и Европске заједнице” (1996.) и “Право  међународног франшизинга” (2003.), као и више мањих монографија и бројне чланке на енглеском и српском језику. Матурирао у Четрнаестој београдској гимназији. Одслужио војску у тенковској пешадији у Нишу.

Супруга Ивана. Отац Олге, Доротее, Давида, Јована и Петра. Рођен у Београду 1966. године од оца Слободана – правника и мајке Олге – архитекте.