Razjareni bik, Branko Tomanović (Nikšić 1929 – Nikšić 1996)

Bokeljski mermer

Dimenzije 54cm x 78cm x 22cm

Inv. br. 28/02

20. vek

Atrijum Kraljevskog dvora

U Kraljevskom dvoru na Dedinju u prostoru atrijuma, smeštenog između dvora i kapele Sv. Andreje, u okviru stalne postavke izložena je skulptura Razjareni bik delo crnogorskog vajara Branka Tomanovića. Ova skulptura deo je Likovne zbirke Dvorskog kompleksa na Dedinju, a prema sačuvanoj dokumentaciji vidimo da je u kolekciju stigla 1962. godine iz Magacina poklona Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

U drugoj polovini 20. veka u tadašnjoj Jugoslaviji delovali su skulptori različitih individualnih poetika. Tradicionalnu liniju unutar ove stilski heterogene umetničke scene činili su umetnici koje je povezivala jedna zajednička nit koju možemo označiti kao lirski intimizam. Vajar Branko Tomanović koji se školovao u Beogradu, a živeo i radio u Crnoj Gori, zajedno sa Ristom Stijovićem, Franom Kršinićem, Sretenom Stojanovićem i dr., pripadao je ovoj grupi.

Tomanovićeva slobodno-stojeća skulptura Razjareni bik predstavlja životinju dimenzija znatno manjih od prirodnih. Telo skulpture i postolje, na kome se nalazi potpis umetnika, isklesani su od istog bloka crvenog bokeljskog mermera. U formalnom smislu telo bika, napetih mišića, sa glavom pognutom i prikrivenom između prednjih nogu, klesano je sa izrazitom pažnjom klasičara. Glatka obrada tela skulpture suprotstavljena je rustičnoj obradi postolja, a akcenat je stavljen na strukturalna obeležja kako bi se ispričala priča.

Tomanovićev bik izranja iz bloka kamena. Telo skulpture i postolje umetnik namerno ostavlja povezane, oslanjajući se na prirodna svojstva kamena da bi posmatraču preneo snagu koju ova životinja emituje u trenutku najvećeg naboja njegove energije, u momentu pre napada. Suprotstavljanjem glatke obrade tela bika i rustične obrade postolja, i zatvorenom, kružnom formom tela životinje, vajar koncentriše energiju skulpture unutar kamenog bloka. Trenutak koji je ovde anticipiran je trenutak napada razjarenog bika – oslobađanja energije, koji bi značio i njegovo oslobođenje od kamenih okova.

Branko Tomanović

Branko Tomanović je crnogorski vajar koji je veći deo svog životnog i radnog veka proveo u Nikšiću. Srednju umetničku školu pohađao je u Herceg Novom, a diplomirao je na Likovnoj akademiji u Beogradu na odseku za vajarstvo. Tomanović je uglavnom radio portrete u kamenu i drvetu, a povremeno se bavio slikarstvom. Samostalno je izlagao u Nikšiću, Kotoru, Podgorici, Terniju i Spoletu. Od 1958. godine učestvovao je u kolektivnim izložbama ULUCG čiji je bio član. Dobitnik je nagrade Akademije likovnih umetnosti iz Beograda, zatim zlatne medalje grada Ternija (Italija) i bio je nosilac Ordena zasluge za narod sa srebrnom zvezdom.

_X7V2815 _X7V2814.1