Miodrag Mića Popović (Loznica, 1923 – Beograd, 1996)

Ulje na platnu
75 x 99.3 cm
65 /01
1953.
Sign. dole desno
Kraljevski dvor

Delo pripada onom periodu Popovićevog stvaralaštva kada u zavičajnim predelima, pojavama i predemtima pretvorenim u simbole nalazi sponu između snova, imaginacije i realnosti. Tu ideju zastupali su i drugi umetnici posle 1950. poput Lubarde.  Kao izvori života u delima se pojavljuju  ptice, kamenje, udice, zidovi. Oni imaju simbolično značenje, oni sada postaju znakovi za različite interpretacije viđenog.  Kolorit dolazi do izražaja, a boja je ta koja menja strukturu čitave slike. krupan i dinamičan potez koji dodatno oživljava površinu. Prostor kao da nestaje i čitava sliak dobija dva plana. Svoj doprinos u asocijativnoj metodi savremene srpske i jugoslovenske umetnosti šeste decenije Popović  je dao kroz ciklus od Magle do kostiju.

Na značaj samog umetnika  i njegovo stvaralaštvo za srprsku  i jugoslovensku savremenu umetnost ukazuje i činjenica da je slika Ptice / Ždralovi otkupljena od autora 1955. posredstvom Kabineta Predsednika Republike.

 

Miodrag Mića Popović rođen je u Loznici 1923. godine. Bio je učesnik NOB-a. Posle drugog svetskog rata upisuje Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu 1946. godine u klasi Ivana Tabakovića. Zajedno sa Batom Miihailovićem, Petrom Omčikusom i Miletom Andrejevićem, Kosarom Bokšan i Verom Božičković napuštaju Akademiju i odlaze u Zadar 1947. godine gde osnivaju čuvenu „Zadarsku grupu“- prva umetnička komuna u posleratnoj Jugoslaviji . Po povratku u Beograd, zbog samovolje i nediscipline bio im je zabranjen povratak na Akademiju i Univerzitet. Posle izvesnog vremena dozvoljen im je ponovni upis, svima osim Popoviću obrazlažući da je ”savršen slikar i da mu Akademije nije potrebna.” Ipak on nastavlja svoje usavršavanje uz pomoć Ivana Tabakovića.

Uz prvu samostalnu izložbu 1950. objavio je i lični manifest. Iz celog opusa Miće Popovića najpoznatiji je enformel period (1958-1968) kao i Slikarstvo prizora iz 1968. godine. Zaokupljaju ga dva elementa – sadržajni kojim transponuje neke aktuelne probleme modernog čoveka i formalni kojim ispituje prirodu slikarstva.U periodu od 1981-1983 Mića Popović živi u Njujorku gde predaje slikarstvo. 1956. godine postaje član umetničke grupe Lada, a 1978. pridruženi, a potom 1984. i redovni član SANU.

01