Канцеларија Престолонаследника Александра II

Краљевски двор, 11040 Београд, Србија

Тел: +381 11 306 4000 Факс: +381 11 306 4040