Рођен у Панчеву 1976. Дипломирао и одбранио мастер рад о хералдици на Филолошком факултету Универзитета у Београду, одсек англистика. Професор је енглеског језика а сада се бави професионално и научно хералдиком, вексилологијом, фалеристиком, сфагаристиком, архонтологијом, симбологијом (прецизније иконографијом, семиологијом, симболичком антропологијом) и социолошком компонентом симболичког дефинисања друштва и наддруштвене категорије Српства на трансдициплинарном нивоу као херолд, хералдичар, хералдички уметник, научни истраживач, предавач и писац. Тренутно ради на докторској тези утицаја енглеског језика на блазонирање у српском језику. У Краљевском дому обнаша позиције, титуле и привилегије Херолда (од августа 2013.) и Канцелара Краљевских ордена (од децембра 2013.), као и хералдичког уметника Дома (од септембра 2010.). Од фебруара 2017. је у Крунском кабинету Краљевског дома. Витез је Великог крста Краљевског ордена Круне и велики официр Краљевског ордена Белог орла. Аутор је 2900 хералдичких радова на светском нивоу (до феб. 2017.) а међу најдраже убраја сва обележја Републике Србије и њених званичника (базирана на блазонима из 1882.) као и више од две стотине радова за Краљевски дом Србије са пуним дијахроним и синхроним пресеком трајања и употребе. У теоријском смислу му је најпријатније проучавање међуутицаја ромејске симбологије и западне хералдике кроз призму српског спајања два система. У политичком смислу проучава теорију и праксу полицентричног постјугословенског Српства и могућност и изазове увођења директне (електронске) демократије и односа ромејског и монархистичког наслеђа према идеји. Говори енглески, француски и ирски, има радно знање латинског и разуме писани немачки, италијански, шпански, шкотски итд. У слободно време пише приче и песме за децу и одрасле. Живи у Београду, најсрећније ожењен и отац је једном добрици Михајлу и једној добрици Ирени.

Поделите овај чланак: