Статуа Милоша Обилића је одливак у бронзи оригинала који је настао 1908. као једна од првих скулптура намењених Видовданском храму. Уз помоћ  сецесијског ликовног израза Мештровић је у скулптури Милоша Облића постигао монументалност и енергичност која су  неопходне за представу лика хероја из националне митологије. Архетипски мушки лик са снажним, борбено покренутим торзом, оличава националног хероја, митолошке снаге и неустрашивости.

Првобитна скулптура Милоша Обилића први пут је излагана 1908. у Сплиту, затим у Прагу, а две године касније у Павиљону сецесије у Бечу.

  • бронза
  • 210 цм
  • без сигн.
  • Инв. бр. 38 /02

Порекло: откуп Двора КЈ oд уметника 1934. по налогу краља Александра I Карађорђевића