Ivan Radović, Vršac 1894-1973

ulje na platnu,

dimenzije: 98 x 79 cm,

oko 1934.

inv. br. 229/01,

Beli dvor

ulje na platnu,

dimenzije: 98 x 79 cm,

oko 1934.

inv. br. 229/01,

Beli dvor

Slika Ivana Radovića Portret Nj.K.V. Kneginje Olge od Jugoslavije, supruge Nj. K. V. Kneza Pavla od Jugoslavije, pripada krugu dela za koje nije sačuvana dokumentacija o nabavci ili porudžbini. Delo je zatečeno u zbirci, sa većim oštećenjima na sredini slike. Takođe, neobično je da se delo prvi put pominje u inventarima tek 1981. godine i to kao „zatečena slika bez rama“.

Iako je Beli dvor bio rezidencija Nj.K.V. Kneza Pavla i Kneginje Olge ne može se sa sigurnošću tvrditi da je portret naručen upravo za ovaj reprezentativni prostor. Osim toga, nije moguće utvrditi kada je portret naručen, budući da Kneginja Olga nije prikazana ni sa jednim atributom koji bi je označio kao suprugu Nj.K.V. Kneza Regenta Pavla od Jugoslavije.

Po svim svojim odlikama Radovićev portret je predstava elegantne mlade plemkinje iz 30- ih godina prošlog veka. U pitanju je reprezentativni ali ne i zvanični portret kneginje. Ona je naslikana kako sedi, ponosnog aristokratskog držanja, ruku blago spojenih u krilu i glave okrenute ka posmatraču. Posebna snaga portreta nalazi se u prodornom pogledu kneginje Olge koji nam ona jasno upućuje. Ovakav prikaz govori ne samo o snazi njene ličnosti već mnogo više o jasnoj svesti sopstvenog položaja u društvu. Poput mnogih portretista svoga vremena Ivan Radović predstavlja kneginju u svečanoj večernjoj haljini koja svojom elegancijom i jednostavnošću govori o rafinmanu njenog nosioca i koloritom se uklapa u samu figuru plemkinje. Dizajn haljine i njena frizura mogu datirati portret u 30-te godine XX veka. Zagasitno braon nijansu njene kose Radović ponavlja u koloritu haljine i prozirnog vela koji ovlaš prekriva njene ruke i ramena. Isto kolorističko ponavljanje vidljivo je u boji njene puti i belog cveta, jedinog ukrasa Olgine haljine, kao i u plavozelenoj nijansi kneginjinih očiju koja se sa varijacijama ponavlja na jednostavnoj monohromnoj pozadini portreta. Na taj način Radović je dobio jednu veoma kompaktnu, koloristički zaokruženu celinu i samim tim veoma vizuelno upečatljiv portret.

december-2013-the-portrait-of-hrh-princess-olga-of-yugoslavia