Autoportret s lulom – Marino Tartalja (1894 –1984)

ulje na kartonu

24×18 cm

sign. g. d. .

Inv.br. 158/01

Beli dvor

Slika predstavlja novu verziju Tartaljinog  Autoportreta sa lulom iz 1921. Originalna verzija ovog autoportreta je izgubljena. U tom delu, kao i u deluKompozicija,koja nastaje iste godinekada i ta slika,Tartalja se prvi put u u svom radu približava francuskom slikarstvu.Dela postaju pastuoznija, podela svetlih i tamnih površina mnogo složenija, a same forme mnogo manje geometrijski dosledne, što ukazuje na uticaj Sezanovog slikarstva i  odgovara jednoj opštoj umetničkoj klimi u Evropi tog vremena.

Ova verzija Autoportreta sa lulom nastala je najverovatnije kao porudžbina KPR. Iako nova verzija poseduje sve one elemente koji su deo inicijalnog portreta,postoje vidljive razlike.  Nastala gotovo 35 godina kasnije, ona ukazuje da umetnik u mnogome unosi novine koje su povezane ne samo sa promenama u njegovom slikarstvu, već i s vremenomu kojem delo nastaje.

Marino Tartalja.- Rođen je u Zagrebu.  Prve korake u crtanju učio je kod  Virgila Menegela Dinčića, ali najveći uzor bio mu je Emanuel Vidović. U to vreme  posebno ga privlače dela Klimta i Anglada. U Italiji, obreo se u Firenci  u magnetnom polju futurizma. Saradnici i prijatelji postaju mu Papini, Sofiči, Palaceski. U Rimu ulazi u Casa d’arte Bragaglia, u to vreme pravo žarište umetnosti, a zatim i u krug Galerije del Epoka. Godine 1921. odlazi u Beč, gde ostaje do 1924. godine. Usavršavao se u Francuskoj u periodu od 1927-1928. Od 1931. vraća se u Zagreb gde je angažovan na Akademiji. Tartalja je bio jedan od osnivača grupe Oblik. Izlagao je samostalno u zemlji iinostranstvu. Bio je član JAZU od 1947. a 1966. godine postaje član SANU. Njegov rad nagrađen je značajnim priznanjima i nagradama.