Душан Т. Батаковић, КВ, историчар, доцент на Одсеку за историју Филозофског факултета у Београду, Научни сарадник Института за балканолошке студије Српске академије наука и уметности у Београду. Област научног истраживања: Балканска транзиција 1990-1996. Члан малог већа Срспког демократског клуба « Одбрана », Председник Већа за демократске промене у Матици.

Рођен у Београду 1957. Студирао у Београду, на Филозофском факултету, Катедра за историју. Магистрирао у Београду, докторирао на Сорбони, Париски универзитет са темом “Француска и стварање парламентарне демократије у Србији 1830-1914”. Удовац отац двоје деце.

Објављене књиге: Дечанско питање (Београд, 1989), Француска револуција 1789-1989 (Београд, 1989), Косово и Метохија у српској историји (коаутор, Београд, 1989), Савременици о Косову и Метохији 1850-1912 (Београд, 1989), Колубарска битка (Београд, 1989), Le Kosovo-Metohija dans l’histoire Serbe (Косово и Метохија у српској историји; Lausanne, 1990), Косово и Метохија у српско-арбанашким односима (Приштина, 1991), Нацертаније Илије Гарашанина (Београд, 1991), The Kosovo Chronicles (Косовска хроника; Belgrade, 1992), Kosovo, la spirale de la haine (Косово спирала мржње; Lausanne, 1993), La Yougoslavie: nations, religions, ideologies (Југославија: народи, вере, идеологије; Lausanne, 1994), The Serbs of Bosnia and Herzegovina, History and politics (Босанско-херцеговачки срби, историја и политика; Paris, 1996), The Serbs and Their National Interest (Срби и њихов национални интерес; San Francisco, 1997), Косово и Метохија; историја и идеологија (Београд-Ваљево-Србиње, 1998), Cronica de la Kosovo (Косовска хроника; Bucuresti, 1999), итд.