Председништво Президијума Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије донело је 8. марта 1947. године Указ који је потписао др Иван Рибар:

Копија оригиналног документа може да се погледа на адреси: http://goo.gl/v5Echq

 

УКАЗ

На основу члана 16, став 3, члана 17, став 2 Закона о држављанству Федеративне Народне Републике Југославије од 1. јула 1946. године и на основу члана 14, став 3 Закона о врстама казни од 14. августа 1946. године, а у вези члана 4, тачке 23 Закона о Президијуму Народне скупштине ФНРЈ, Председништво Президијума Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије

 

ОДЛУЧУЈЕ

Одузима се држављанство Федеративне Народне Републике Југославије и конфискује целокупма имовина:

 

Петру Александра Карађорђевиђа,

Александру Петра Карађорђевића,

Томиславу Александра Карађорђевића,

Андреју Александра Карађорђевића,

Марији Александра Карађорђевића,

Павлу Арсена Карађорђевића,

Олги Павла Карађорђевића,

Александру Павла Карађорђевића,

Николи Павла Карђорђевича и

Јелисавети Павла Карађорђевића

 

сада сви у иностранству.

Спровођење ове одлуке поверава се Влади Федеративне Народне Републике Југославије.

У. бр. 392

8. марта 1947. године у Београду

 

ПРЕДСЕДНИШТВО ПРЕЗИДИЈУМА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Секретар

М. Перуничић, с.р.

Председник

Др Иван Рибар, с.р.

 

Горенаведени указ данас је проглашен правно ништавим.