Nj.K.V. Princeza Katarina organizovala je donaciju preko potrebnih kompjutera i štampača Kliničkom centru Srbije, namenjenih za rad medicinskog osoblja u borbi protiv korona virusa.

Fondacija Princeze Katarine organizovala je donaciju 10 novih kompjutera plus kompjutersku opremu i 10 štampača Kliničkom centru Srbije od NORDEUS kompanije. Ova značajna donacija došla je kao ekspresni odgovor Nj.K.V. Princeze Katarine na molbu osoblja Kliničkog centra Srbije.

“Ovi kompjuteri i štampači su neophodni osoblju Klinike za Infektivne i tropske bolesti i Klinike za pulmologiju, koji brinu o pacijentima zaraženim korona virusom. Zahvaljujem se NORDEUS kompaniji što je pomogla našem medicinskom osoblju, jer im je potrebna naša podrška u ovim teškim vremenima”, izjavila je Nj.K.V. Princeza Katarina.