Непознати аутор

Персијска минијатура, 17. век

акварелисани цртеж

24.5 х 19 цм

Инв.бр. 170/01

 

Непознати аутор

Персијска минијатура, 17. век

Акварелисани цртеж

26.5 х 19 цм

Инв.бр. 172/01

У исламској култури и уметности постоји веома репрезентативна и богата уметничка традиција која се пре може сагледати у контексту профане сфере друштва, него ли у верској. Управо овом домену припада и минијатурно сликарство. Обликована у 13. Веку под утицајем кинеске уметности, минијатурна слика је била посебно развијена међу Монголима, Сафавидима и Османлијама, у три највећа источна царстсва. Та грана уметности имала велики утицај на украшавање Курана исто колико  и профаних књига током 16. и 17. века

Две минијатуре из  Дворског комплекса, за сада непознатих аутора, не указују само на уметничку виртуозност, већ садрже и обиље детаља који илуструју начин живота и поимања профаног света на Оријенту.

Познато је да су персијске минијатуре овог формата најчешће биле део неког албума или књиге. Најчешће је Западна цивилизација упознавала персијску уметност преко миијатура. Неки од највећих светских музеја  попут Британског, Викторије и Алберт музеја, Метрополитен и Топкапи музеја у својим фондовима чувају нека од најзначајнијих дела дела ове врсте персијске уметности.

BD 69 BD 67