Nepoznati autor

Persijska minijatura, 17. vek

akvarelisani crtež

24.5 h 19 cm

Inv.br. 170/01

 

Nepoznati autor

Persijska minijatura, 17. vek

Akvarelisani crtež

26.5 h 19 cm

Inv.br. 172/01

U islamskoj kulturi i umetnosti postoji veoma reprezentativna i bogata umetnička tradicija koja se pre može sagledati u kontekstu profane sfere društva, nego li u verskoj. Upravo ovom domenu pripada i minijaturno slikarstvo. Oblikovana u 13. Veku pod uticajem kineske umetnosti, minijaturna slika je bila posebno razvijena među Mongolima, Safavidima i Osmanlijama, u tri najveća istočna carstsva. Ta grana umetnosti imala veliki uticaj na ukrašavanje Kurana isto koliko  i profanih knjiga tokom 16. i 17. veka

Dve minijature iz  Dvorskog kompleksa, za sada nepoznatih autora, ne ukazuju samo na umetničku virtuoznost, već sadrže i obilje detalja koji ilustruju način života i poimanja profanog sveta na Orijentu.

Poznato je da su persijske minijature ovog formata najčešćebile deo nekog albuma ili knjige. Najčešće je Zapadna civilizacija upoznavala persijsku umetnost preko miijatura. Neki od najvećih svetskih muzeja  poput Britanskog, Viktorije i Albert muzeja, Metropoliten i Topkapi muzeja u svojim fondovima čuvaju neka od najznačajnijih dela dela ove vrste persijske umetnosti.

BD 69 BD 67