Vaze IvanaMeštrovića u Dvorskom kompleksu

Ivan Meštrović (Vrpolje 1883- Saut Bend, SAD1962)

 

Vaza sa predstavom žetelaca

bronza

119 cm

Godina nastanka :1933.

bez signature

Inv.br. 71/02

Kraljevski dvor

 

Vaza sa predstavama konjanika –strelaca

bronza

118,5 cm

Godina nastanka: 1933.

bez signature

Inv.br. 72/02

Kraljevski dvor

 

Dve bronzane vaze sa plitkim reljefnim predstavama  poručene su na zahtev Nj.V. Kralja Aleksandra I Karađorđevića 1933. godine. Nastale su na osnovu  mermernih vaza koje je Meštrović 1909. godine izradio za svog mecenu, bečkog naftnog magnata: jedna sa predstavom žetelaca i ratara i  prepoznatljivim simbolima plodnosti, a druga sa predstavom konjanika.

Ikonografsko rešenje, plošnost i linearnost podsećaju na  antičku grčku reljefnu plastiku. Pozivanje na antičku umetnost i motive, kao i tema ratnika ima u osnovi ideju univerzalnog simbola borbe za uspostavljanje opšteg mira i ujedinjenja. Pandan prvoj predstavi je reljef druge vaze sa prizorima žetelaca i ratara kao simbola harmonije, plodnosti i bogatsva.  Ti reljefi simbolično predstavljaju  ratnike i stvaraoce koji  učestvuju u formiranju Jugoslavije i ideje jugoslovenstva.

 

Ivan Meštrović – Rođen je u Vrpolju. Posle šegrtovanja u klesarskoj radionici Harolda Bilinića u Splitu, 1901. upisuje u Beču Likovnu akademiju  gde ostaje do 1906. Izlažući sa bečkim umetnicima u okviru grupe Secesija već tokom studija stiče afirmaciju. Od 1908. radi u Parizu u svom ateljeu, gde nastaje najveći deo radova za grandiozno zamišljenu arhitektonsko-skulptorsku celinu Vidovdanski hram. Ti radovi su u više navrata izlagani, ali su najveće priznanje dobili na Svetskoj izložbi u Rimu 1911. gde su osvajili prvu nagradu za skulpturu. Meštrović boravi četiri godine u Rimu studirajući skulpture antike. Bio je potpuno opčinjen Mikelanđelom kojeg je smatrao najvećim skulptorom svih vremena. Tokom Prvog svetskog rata izlaže 1915. u Engleskoj u Viktorija i Albert muzeju. Posle rata dolazi u novoosnovanu Kraljevinu SHS gde postaje profesor, a kasnije direktor Kulturnog instituta u Zagrebu.

02b 02a 01a 01b