Дела Владете Пиперског у збирци Дворског комплекса (Ваљево 1908 – Шабац 1942)

 

Женски акт, међуратни период.

Ливена бронза

63.5 x 15 x 10 цм

инв. бр. 09 /02

 

Жена са огледалом, 1935.

Ливена бронза

39 x 10 х 20 цм

инв. бр. 51/02

 

Мајка са дететом, међуратни период

Ливена бронза

31 x15 х 15 цм

инв. бр. 52 /02

Стваралаштво Владете Пиперског огледа се у реалистичким призорима интимистички конципиране скулптуре. Продукт управо таквог уметничког израза  су  скулптуре малог формата у бронзи које се налазе и у уметничкој збрци дворова на Дедињу. Фигуре у покрету, или са неким детаљима попут  усковитланих драперија дају једну врсту динамичности  композоционим структурама дела. Са друге стране чврсте композиција дела, које су управо оживљене поменутом динамиком стварају једну врсту непосредност која је прожета реализмом што чини  карактеристике зреле фазе стваралаштва Владете Пиперског. Његове отворене и једноставне форме биле су израз једне дубоке осећајности које он преноси кроз пластику. тежња ка интимном, реалном и социјалном као основне стилске карактеристике ових дела сврставају их у четврту деценију ХХ века.

Владета Пиперски је рођен 1908. године у Ваљеву. Након завршене средње школе уписао је уметничку школу у Београду и  привукао пажњу јавности као један од најталентованијих ученик Петра Палавичинија. Управо његови рани радови прожети су јаком нотом палавичинијевског израза. Пиперски се након школовања приближио групи напредних уметника и покушао је да своју активност усмери у том правцу.  Његов стил је инспирисан социјалним темама. Излагао је повремено на групним изложбама у Београду. Током Другог светског рата активно учествује у НОБу. Последње дане свог живорта провео је у заробљеништву у Шапцу 1942.

Пиперски је пре свега био оријентисан ка портретима (Глава оца, Портрет девојчице с витицама итд), али његови сачувани радови указују да  је социјална тематика била такође заступљена  (Млади радник, Шваља..)

BD214 BD212