Dela Vladete Piperskog u zbirci Dvorskog kompleksa (Valjevo 1908 – Šabac 1942)

Ženski akt, međuratni period.

Livena bronza

63.5 x 15 x 10 cm

inv. br. 09 /02

 

Žena sa ogledalom, 1935.

Livena bronza

39 x 10 h 20 cm

inv. br. 51/02

Majka sa detetom, međuratni period

Livena bronza

31 x15 h 15 cm

inv. br. 52 /02

Stvaralaštvo Vladete Piperskog ogleda se u realističkim prizorima intimistički koncipirane skulpture. Produkt upravo takvog umetničkog izraza  su  skulpture malog formata u bronzi koje se nalaze i u umetničkoj zbrci dvorova na Dedinju. Figure u pokretu, ili sa nekim detaljima poput  uskovitlanih draperija daju jednu vrstu dinamičnosti  kompozocionim strukturama dela. Sa druge strane čvrste kompozicija dela, koje su upravo oživljene pomenutom dinamikom stvaraju jednu vrstu neposrednost koja je prožeta realizmom što čini  karakteristike zrele faze stvaralaštva Vladete Piperskog. Njegove otvorene i jednostavne forme bile su izraz jedne duboke osećajnosti koje on prenosi kroz plastiku. težnja ka intimnom, realnom i socijalnom kao osnovne stilske karakteristike ovih dela svrstavaju ih u četvrtu deceniju HH veka.

Vladeta Piperski je rođen 1908. godine u Valjevu. Nakon završene srednje škole upisao je umetničku školu u Beogradu i  privukao pažnju javnosti kao jedan od najtalentovanijih učenik Petra Palavičinija. Upravo njegovi rani radovi prožeti su jakom notom palavičinijevskog izraza. Piperski se nakon školovanja približio grupi naprednih umetnika i pokušao je da svoju aktivnost usmeri u tom pravcu.  Njegov stil je inspirisan socijalnim temama. Izlagao je povremeno na grupnim izložbama u Beogradu. Tokom Drugog svetskog rata aktivno učestvuje u NOBu. Poslednje dane svog živorta proveo je u zarobljeništvu u Šapcu 1942.

Piperski je pre svega bio orijentisan ka portretima (Glava oca, Portret devojčice s viticama itd), ali njegovi sačuvani radovi ukazuju da  je socijalna tematika bila takođe zastupljena  (Mladi radnik, Švalja..)

BD214 BD212