Devojka –Tkalja, oko 1934. Matija Jama (1872-1947)

ulje na platnu

71×40 cm

sign. d. d.

Inv.br. 163/01

Sredinom  tridesetigh godina 20. veka Matija Jama je naslikao veliki broj prizora iz Bele krajine (jug Slovenije). Seoski  prizori i krajolici, seljaci i deca bili su teme njegovih dela. Opčinjen lepotom kraja slikar predstavlja žitelje Kolpa, devojke u poljskim poslovima, njihove intimne razgovore, devojke u kolu, decu u igri itd. U njegovim delima nema idealizacije ili alegorija. Figure devojaka i devojčica u belim narodnim nošnjama sa crvenim vezom, okružene zelenilom prirode i ritmično raspoređenim svetlom intezivno opisuju lepotu mladosti i detinjstva i njihovu neraskidivu  vezu sa prirodom. Devojka-Tkalja je upravo jedno od takvih Jaminih dela. U intimističkoj atmosferi slika predstavlja seosku devojku, odevenu u poznatu belokrajišku žensku nošnju, u trenutku dok je okupirana ručnim radom.  Stilske karakteristike dela poput palete boja, komponovanja svetlosti i modelovanja figure, kao i atmosfera koju dočarava, svrstavaju ovo delo među najbolje radove Matije Jame.

Matija Jama.-Rođen je u Ljubljani; 1892. godine odlazi u Minhen gde pohađa slikarsku školu Simona Hološija. Vrativši se u Ljubljanu bavi se ilustracijom. Godine 1897. dobija stipendiju i odlazi u Minhen na studije slikarstva. Tu se upoznaje sa Rihardom Jakopičem i sa njim često slika minhenske pejzaže. Nakon toga nekoliko godina putuje Evropom i slika. Zimu 1923/24 provodi u Beogradu, a zatim se nastanjuje na Bledu. Pred Drugi svetski rat živi i radi u Ljubljani. Svoja dela izlagao  je na ljubljanskim izložbama, zatim na Prvoj i Drugoj slovenskoj izložbi (1900. i 1902. godine). U Beču izlaže sa klubom Sava 1904. godine, a uzima učešće i na Prvoj jugoslovenskoj izložbi u Beogradu.

matija jama