Prof. dr Dragoljub Kavran, KS. Prof  upravnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Potpredsednik je Personalnog odbora Svetskog udruženja administrativnih nauka, Član Drustva za administraciju SAD, Američke Akademije za menadzment, Britanske Akademije za menadžment. Predsednik Udruženja kadrovskih specijalista Jugoslavije, predsednik saveznog odbora (komisije) za reorganizaciju državne administracije, Direktor Instituta za visoko obrazovanje, potpredsednik savezne unije za administraciju. Profesor i predavač na pravnim školama u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Banja Luci, Zagrebu, Ljubljani i na fakultetima za menadžment u Beogradu i Kranju. Gostujući profesor na univerzitetima u SAD, Italiji, V. Britaniji, Portugaliji, Švedskoj. Specijalni tehnički savetnik Generalnog Sekretara UN(1981-86). Rođen je 1933. u Beogradu. Oženjen, sin Pavle i kćerka Olga. Živi u Beogradu ( Srbija, Jugoslavija)

Autor je vise od 260 Članaka i eseja. Radio je u više od 40 zemalja širom sveta na projektima državne administracije.Izdate knjige: Menadžment u međunarodnom kontekstu ( sa drugima), Nauka menadžmenta, Menadžment i interpersonalni odnosi, Organizacija i metodi, Sistemi praćenja i unapređenja radne snage(sa drugima). Planiranje osoblja( sa drugima), Menadžment, Organizacija i radna snaga, Menadžment pravo, (s adrugima), Dinamičke strukture zaposlenih, itd.