Prof. Dr. Pavle Nikolic, Dr.h.c.,  KS, DR.h.c., doktor prava, profesor Univerziteta u Beogradu u penziji. Pocasni doktorat Univerziteta u Ruanu (Francuska). Pocasni profesor Colegio Mayor de Nuestra Senora del Rosario u Bogoti ( Kolumbija, 1984), pocasni Član Kolumbijskog udruzenja za ustavno pravo. Jedan od osnivaca i Generalni sekretar Medjunarodnog udruzenja za ustavno pravo (1981/93) i potpredsednik istog Udruzenja od 1993. Jedan od osnivaca i potpredsednik medjunarodne Akademije za ustavni zakon (1984/96). Član Naucnog drustva Srbije. Vanredni profesor Pariskog Univerziteta I ( Panteon-Sorbona) i Friburskog Univerziteta (Svajcarska). Bio je prodekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i sef Katedre politickih nauka. Bio je direktor Instituta pravnih i drustvenih nauka istog fakulteta i sudija Ustavnog suda Srbije. Rodjen 1928.god. u Beogradu. Ima sina. Zivi u Beogradu (Srbija, Jugoslavija).

Vodi deset doktorskih i postdiplomskih kurseva i odrzao je 53 predavanja na 42 univerziteta u 18 zemalja (izmedju ostalih:u Francuskoj, Poljskoj, Italiji, Spaniji, Madjarskoj, Rusiji, Iraku, Meksiku, Egiptu, Alziru, Svajcarskoj, Nemackoj, Kolumbiji, Japanu, Tunisu, Grckoj, Holandiji, Kini,…). Ucestvovao je kao glavni nacionalni predstavnik na vise od cetrdeset kongresa i medjunarodnih konferencija. Publikovao je 170 dela, studija i Članaka. Knjige: Ustavno pravo, Federacija i federalne jedinice, Skupstinski sistem, Savezna skupstina u ustavnom i politickom sistemu Jugoslavije, De le desagregation jusqu’au desespoire et l’espoire, itd.