Rođen u Pančevu 1976. Diplomirao i odbranio master rad o heraldici na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek anglistika. Profesor je engleskog jezika a sada se bavi profesionalno i naučno heraldikom, veksilologijom, faleristikom, sfagaristikom, arhontologijom, simbologijom (preciznije ikonografijom, semiologijom, simboličkom antropologijom) i sociološkom komponentom simboličkog definisanja društva i naddruštvene kategorije Srpstva na transdiciplinarnom nivou kao herold, heraldičar, heraldički umetnik, naučni istraživač, predavač i pisac. Trenutno radi na doktorskoj tezi uticaja engleskog jezika na blazoniranje u srpskom jeziku. U Kraljevskom domu obnaša pozicije, titule i privilegije Herolda (od avgusta 2013.) i Kancelara Kraljevskih ordena (od decembra 2013.), kao i heraldičkog umetnika Doma (od septembra 2010.). Od februara 2017. je u Krunskom kabinetu Kraljevskog doma. Vitez je Velikog krsta Kraljevskog ordena Krune i veliki oficir Kraljevskog ordena Belog orla. Autor je 2900 heraldičkih radova na svetskom nivou (do feb. 2017.) a među najdraže ubraja sva obeležja Republike Srbije i njenih zvaničnika (bazirana na blazonima iz 1882.) kao i više od dve stotine radova za Kraljevski dom Srbije sa punim dijahronim i sinhronim presekom trajanja i upotrebe. U teorijskom smislu mu je najprijatnije proučavanje međuuticaja romejske simbologije i zapadne heraldike kroz prizmu srpskog spajanja dva sistema. U političkom smislu proučava teoriju i praksu policentričnog postjugoslovenskog Srpstva i mogućnost i izazove uvođenja direktne (elektronske) demokratije i odnosa romejskog i monarhističkog nasleđa prema ideji. Govori engleski, francuski i irski, ima radno znanje latinskog i razume pisani nemački, italijanski, španski, škotski itd. U slobodno vreme piše priče i pesme za decu i odrasle.Živi u Beogradu, najsrećnije oženjen i otac je jednom dobrici Mihajlu i jednoj dobrici Ireni.

Podelite ovaj članak: