Rođen je 9. oktobra 1974. godine. Vojsku Jugoslavije služio je u Vranju i Gnjilanu 1993.-1994. godine. Diplomirao je kao prvi u generaciji na Odeljenju za Istoriju, Filozofskog fakulteta na Univerzitetu u Beogradu 1999. godine. Magistrirao je Savremenu istoriju na Odeljenju za Istorijske studije Univerziteta u Bristolu 2002. godine. Drugu magistarsku tezu Antić je odbranio na Katedru za istoriju Novog veka, Odeljenja za Istoriju, Filozofskog fakulteta na Univerzitetu u Beogradu 2003. godine. Čedomir Antić se bavi istorijom međunarodnih odnosa Velike Britanije i Srbije u 19. i 20. veku. Zaposlen je na Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti.

Čedomir Antić je bio predsedavajući Glavnog odbora (skupštine) Studentskog protesta 1996./1997. U razdoblju od aprila 1997. do februara 1998. Antić je bio Generalni sekretar Studentskog političkog kluba, prve studentske stranke u istoriji srpskog naroda. Pod predsedništvom Čedomira Jovanovića SPK je poveo anti-izbornu kampanju koja je trajala od juna do decembra 1997., u koju su se uključile stranke koje će od reda činiti prvu demokratsku vladu 2000. godine. U februaru 1998. SPK se ujedinio sa Demokratskom strankom gde je Čedomir Antić tokom jedne godine obavljao dužnost portparola stranke. Ostavku na mesto portparola Antić je podneo početkom 1999., ali nije napustio njeno članstvo. Posle uspostave demokratije u Srbiji Antić je započeo kampanju za obnovu državne nezavisnosti i stvaranje nacionalnog i državnog programa Srbije. U decembru 2002. objavio je tekst svog predloga nacionalnog programa pod naslovom ”Nacrt – nezavisna Srbija u Evropskoj uniji” koji je G 17 Plus prihvatila kao sopstveni državni i nacionalni program pod naslovom ”Državni program za evropsku Srbiju”.

Podelite ovaj članak: