Prof. Dr. Aleksandar P. Simic

Prof. dr Aleksandar P. Simić je rođen 1965. g. u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1990. g., a od 1992. je zaposlen na Klinici za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije je položio 1996., a doktorirao je 2007. god. Od 2010. god. je načelnik odeljenja, a od 2015. zamenik direktora Klinike. Zasnovao je radni odnos sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu 1998. g., gde je od 2020. u zvanju redovnog profesora, a od 2021. i na funkciji šefa Katedre hirurgije sa anesteziologijom. Od 2022. godine je član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva.

Profesionalno i naučno delovanje dr Simića predstavlja dijagnostika, endoskopsko i hirurško lečenje oboljenja gornjeg digestivnog sistema. U našoj zemlji i regionu je prvi uveo ili sprovodio u najvećem broju različite dijagnostičke i minimalno invazivne hirurške procedure kod oboljenja gornjeg digestivnog sistema. Broj i kvalitet načinjenih metoda svrstava prof. Simića među vodeće stručnjake iz ove oblasti ne samo u našoj zemlji, već i u regionu.

Prof. Simić se stručno usavršavo na univerzitetima i vodećim hirurškim institutima u Los Anđelesu, Čikagu, Kelnu i Hamburgu. Osnivač je i član predsedništva Evropskog udruženja za gornji digestivni sistem, kao i Udruženja endoskopskih hirurga Srbije, a počasni i redovni je član više međunarodnih i nacionalnih hirurških udruženja. Održao je preko 100 predavanja po pozivu u inostranstvu, publikovao je pet stručnih međunarodnih i domaćih monografija, veliki broj poglavlja u knjigama, a ukupno je objavio preko 300 stručnih i naučnih publikacija. Organizovao je i bio predsednik velikog broja međunarodnih i domaćih stručnih sastanaka i simpozijuma. Dobitnik je mnogobrojnih inostranih i domaćih nagrada i priznanja, uključujući i Nagradu grada Beograda iz oblasti medicine.

Prof. Simić je od 2016. godine je član Kraljevskog medicinskog odbora. Tečno govori, čita i piše engleski, francuski i mađarski jezik, a posebna interesovanja ima za kolekcionarstvo, kao i klasičnu i istoriju medicine.

Oženjen je Mirom Simić, dimplomiranim kliničkim psihologom, i imaju ćerku Jovanu, studenta medicine.

Share This Story, Choose Your Platform!