Frano Kršinić (Korčula, Hrvatska 1897- Zagreb, Hrvatska 1982)

posle 1933

bronza

166 cm

cign. d. d. podnožna ploča

Inv.br. 29/02

Kraljevski dvor

Kršinić se smatra vrhunskim majstorom poetičnog, lirskog oblika koji mermer i bronzu oseća na intuitivan i taktilan način. U njegovima radovima treće i četvrte decenije primetno je napuštanje tradicije narativnog akademizma. Čini se da njegovo nadahuće najčešće izvire iz ženskog akta i oblika produhovljenih prirodom gde sažimanjem likovnih elemenata, mirnom linijom i uravnoteženjem masa umetnik dočarava mladost, lepotu i intimu ženskog sveta, ali pre svega dubinu emocija.

Skulptura ”Igračica” predstavlja nagu figuru mlade devojke u plesnom zanosu sa podignutim rukama iznad glave i telom okrenutim ka desnoj strani. Mentalno i emocionalno nabijen stilizovani oblik kao da nastaje pod uticajem kako unutrašnjih tako i spoljašnjih sila; Igračica sublimira i pokret i emociju.

Skulptura je prvi put je bila izložena na IX Prolećnom salonu 1937. godine, a sledeći put izlagana je u Veneciji 1940.  Delo iz Kraljevskog dvora je odlivak te inicijalne skulpture.

Frano Kršinić.- Rođen je na ostrvu Korčuli (Hrvatska) u porodici sa dugom kamenorezačkom tradicijom. Prve umetničke pouke stekao je u Zanatskoj školi na Korčuli, zatim u  Pragu u kamenorezačko-klesarskoj školi. Brojna putovanja i školovanje u Češkoj doprineli su izgradnji jedinstvenog i prepoznatljivog Kršinićevog izraza. Bio je jedan od osnivača grupe Zemlja, a zatim i član grupe Nezavisnih. Kršinić je svoje najveće domete postigao u intimističkim, lirskim temama pre svega u ženskim aktovima i figuralnim kompozicijama gde je mirnim tokom linije, uravnoteženim masama i idealizacijom iskazao lepotu mladosti, nevinost devojaštva i toplinu ženstvenosti. Pored toga izveo je i mnogobrojne javne spomenike u Sisku, Dubrovniku, Bakru, Grubišnom polju, Zagrebu, Užicu.

Godine 1944. izabran je za rektora Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, a 1948. za redovnog člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Dobitnik je mnogobrojnih međunarodnih i jugoslovenskih nagrada.

95 07 05 02