Linorez

32x24cm

Sign.d.d

Inv.br / 103 / 01

Poreklo – prvi put se pominje u inventaru KPR 1970. godine.
Lutke, Vilka Glihe, potiču iz posleratnog perioda njegovog stvaralaštva kada se uveliko bavio ilustracijom dečijih knjiga. Kao i u slikarstvu, i u grafici Gliha se oslanjao na tradicionalna rešenja. U ovom slučaju reč je o linorezu sa predstavom dve lutke. Svedenost i stilizacija oblika na ovoj grafici karakteristični su za Glihino stvaralaštvo pedesetih godina kada sve više koristi nefigurativni izraz.

Vilko Selan Gliha – Rođen je u Mirni, kraj Novog Mesta. Akademiju likovnih umetnosti završio je u Zagrebu 1936. godine. Kao profesor Škole za primenjene umjetnosti u Zagrebu posebno se bavio problematikom likovnog izražavanja kod dece. Bio je jedan od utemeljivača Centra za dečiji crtež u Zagrebu i pokretač dečijeg lista Radost. Zajedno sa Franom Baćeom i Ivanom Švertasekom bio je jedan od osnivača Radionice za obradu plemenitih metala pri Školi primjenjenih umjetnosti u Zagrebu.

Radio je slike u ulju, uglavnom sa motivima dalmatinskih pejzaža i mrtvih priroda. Uporedo sa slikarstvom, bavio se grafikom, plakatom i ilustracijama dečje knjige.

Izlagao je od 1950. godine u Zagrebu i inostranstvu: Venecijanski Bijenale 1954, Arbon 1954. itd.

Korišćen tekst iz publikacije: B. Crvenković, Katalog državne umetničke kolekcije Dvorskog kompleksa na Dedinju II, Jugoslovenska zbirka, Platoneum, Novi Sad 2014.