Ženska figura, 1932.

Risto Stijović (1894 – 1974 )

 

Bronza

64 cm

Sign.d.l.  podnožna ploča

Inv. br. 10/ 02

Kraljevski dvor

 

U skulpturi Riste Stijovića u međuratnom periodu, kao što  je primetio Sreto Bošnjak, glavni elementi masa i volumen tvore jednu vrstu „psihološki opravdanog“ plastičnog znaka.Stijovićevadela imaju jasnu i čvrstu formu. Njegova najveća preokupacija bili su ženski aktovi i portreti. Upravo jedan od njegovih aktova čuva se u okviru Dvorskog kompleksa. Naglašena stilizacija i jednostavnost oblika, glatka faktura, zatvorenost figure sa mekim i zaobljenim linijama osnovne su karakteristike ovog Stijovićevog rada koje se uklapa u opšte odlike kretanja u umetnosti treće i početkom četvrte decenije 20. veka.Skulptura je nastala prema mermernom originalu iz 1932. i pripada njegovom opusu skulptura u malom formatu kojem ostaje veran sve do početka šezdesetih godina 20.veka kada je angažovan na izradi monumentalnih skulptura.

 

Risto Stijović.- Rođen je u Podgorici. Godine 1912. upisuje Umetničko-zanatsku školu u Beogradu u kojoj radi kao učenik Đorđa Jovanovića. PočetkomPrvog svetskog rata odlazina front isa vojskom prelazi Albaniju i odlazi na Krf. Od 1916. u Parizu upisuje École des beaux-arts. U Francuskoj se zainteresovao za skulpturu u drvetu koja će obeležiti njegov opus. Presudan uticaj u formiranju njegovog umetničkog izraza imala su poznanstva sa Emilom Bernarom i Fransoa Pomponom. Stijović se 1927. godine vraća u Beograd gde postaje profesor u gimnaziji. Bio je član grupe Oblik, zatim društva Lada, Kolasrpskih umetnika i Dvanaestorice. Godine 1965. izbran je za redovnog člana SANU. Iako je ostao upamćen po svojoj sklonosti ka intimističkoj skulpturi, autor je nekoliko značajnih javnih spomenika poput spomenika Franše Depereu, spomenikaJovanuSterijiPopovićuitd. Pored drveta Stijović se bavio i sklpturom u bronzi , poludragom i dragom kamenu. Bio je jedan od najznačajnijih skulptora animalista sa ovih prostora.