уље на платну

51х41 цм

сигн. г.д.

Инв.бр. 15/01

 

Дело је откупљено посредством  КПР од Јованке Дејковић као рад Ђорђа Крстића 1956.

Портрет тамнокосе девојке са црвеним перлама, у полупрофилу представљен је у допојасној верзији. Идентитет девојке није познат, мада начин представљања и костим указују да је реч о девојци из вишег грађанског слоја. Стилским карактеристикама портрет упућује на сликарство настало под јаким утицајем минхенске школе реализма друге половине 19. века.

На српском културном подручју, последњих деценија 19. века,  уз деловање сликара који су се школовали на Академији ликовних уметности у Минхену, развија се реализам чији ће утицаји трајати и у време стварања српске модерне. У српском сликарству реализам никад није заживео у правом смислу какав је постојао у европском сликарству тог времена, пре свега у симбиози тематике и технике. Српски сликари школовани у Минхену по повратку у Србију нашли су се пред проблемом прилагођавања условима једне друштвено и културно неразвијеније средине. Недовољна развијеност и спремност да се прихвате нове социјалне теме за које се залагао европски реализам утицала је на то да се ти уметници фокусирају на портрете, религиозне и историјске  композиције и пејзаже. Ако говоримо о општим (заједничким) карактеристикама њихових радова истиче се пре свега тонско решење и пригушена гама, па тако на делима Милоша Тенковића, Ђорђа Крстића и Ђорђа Миловановића израњају тамно зелене, загасито црвене и сребрносиве боје и контрасти.

Ипак, истраживања и стилске анализе дела указују да се слика не може приписати нити једном од наших следбеника минхенске школе, иако је набављена као рад једног од њих. Будуће стручне анализе откриће идентитет ауторског дела.

83a