ulje na platnu

51h41 cm

sign. g.d.

Inv.br. 15/01

 

Delo je otkupljeno posredstvom  KPR od Jovanke Dejkovićkao rad Đorđa Krstića 1956.

Portret tamnokose devojke sa crvenim perlama, u poluprofilu predstavljen je u dopojasnoj verziji. Identitet devojke nije poznat, mada način predstavljanja i kostim ukazuju da je reč o devojci iz višeg građanskog sloja. Stilskim karakteristikama portret upućuje na slikarstvo nastalo pod jakim uticajem minhenske škole realizma druge polovine 19. veka.

Na srpskom kulturnom području, poslednjih decenija 19. veka,  uz delovanje slikara koji su se školovali na Akademiji likovnih umetnosti u Minhenu, razvija se realizam čiji će uticaji trajati i u vreme stvaranja srpske moderne. U srpskom slikarstvu realizam nikad nije zaživeo u pravom smislu kakav je postojao u evropskom slikarstvu tog vremena, pre svega u simbiozi tematike i tehnike. Srpski slikari školovani u Minhenu po povratku u Srbiju našli su se pred problemom prilagođavanja uslovima jedne društveno i kulturno nerazvijenije sredine. Nedovoljna razvijenost i spremnost da se prihvate nove socijalne teme za koje se zalagao evropski realizam uticala je na to da se ti umetnici fokusiraju na portrete, religiozne i istorijske  kompozicije i pejzaže. Ako govorimo o opštim (zajedničkim) karakteristikama njihovih radova ističe se pre svega tonsko rešenje i prigušena gama, pa tako na delima Miloša Tenkovića, Đorđa Krstića i Đorđa Milovanovića izranjaju tamno zelene, zagasito crvene i srebrnosive boje i kontrasti.

Ipak, istraživanja i stilske analize dela ukazuju da se slika ne može pripisati niti jednom od naših sledbenika minhenske škole, iako je nabavljena kao rad jednog od njih. Buduće stručne analize otkriće identitet autorskog dela.

83a