Figuralne  grupe sa scenama iz lova

Fabrika porcelana u Sevru , kraj 19. veka

Biskvit porcelan

Kraljevski dvor

 

Figurine, odnosno figuralne grupe, sa scenama iz lova počele su da se proizvode u vreme Luja XV. Njihova prvobitna namena  bila je ukras centralnog dela  ’’lovačkog stola’’. Sačuvani, retki, slični primeri animalnih predstava inicijalno su proizvedeni u Vensenu. Kasnije, početkom 1770-ih godina  ti modeli su usavršeni i prilagođeni proizvodnji porcelanskih biskvit figurina u Sevru.  Sačuvana je porudžbina iz 1776. godine za tri ukrasa svečanog stola kralja Luja XV: scena iz lova na jelene, scena iz lova na vuka i scena iz lova na divlje svinje.

Tokom 1870-ih godina Fabrika porcelana u Sevru proizvela je više setova biskvit figurina sa scenama iz lova, prvenstveno sa namenom da budu izložene u francuskim ambasadama u svetu ili u cilju diplomatskog poklona.

U prostoru palate Kraljevskog dvora nalaze se četiri figuralne kompozicije sa pomenutim scenama iz lova: Predstava scene iz lova na divlje svinje, Predstava iz scene lova na vukove, Gonič pasa i Gonič pasa sa rogom.

Prva kompozicija predstavlja figuru divlje svinje predstavljene u trenutku napada dva lovačka psa. Druga kompozicija predstavlja borbu vuka i dva psa. Druge dve porcelanske figurine predstavljaju lovačke goniče pasa u raznim scenama iz lova.

Iako ovakve scene potiču iz poslednje trećine 19. veka, kao što je već pomenuto, originalni modeli nastali su 1776. godine, a modelovao ih je Pierre Blondeau, prema predloscima za scene iz lova francuskog slikara i grafičara Jean-Baptiste Oudry-a.

4 3 2a 1