Predgrađe Trsta, 1952.

Lojze Spacal / Lojze (it. Luigi) Spacal  (1907-2000)

drvorez

39.5 h 29 cm

inv.br. 261/01

Delo Lojze Spacala ušlo u kolekciju posredstvom Kabineta Predsednika Republike  posle 1953. godine.

Grafika Predgrađe Trsta pripada perodu umetikovog stvaralaštva kada on kreira svoj sopstveni izraz (oko 1950).Iz početne faze umetničkog stvaralaštva koja se razvijala pod uticajem nadrealizma, preko ekspresivnog socijalno usmerenog realizma, Spacal dolazi do strogih geometrijskih formi.

Karakteristika pomenutog rada ogleda se upravo u tom  geometrijskom rasporedustilizovanih oblika, u plošno projektovanoj ravni, gde je treća dimenzija data samo u naznakama. Tako celo delo je poput neke vrste optički uopštene stvarnosti.

Lojze Spacal jerođen u Trstu. Slikarstvom je počeo da se bavi ranih tridesetih tokom političke konfrotacije, kada je boravio u Bazilikati na jugu Italije. Nakon položenog stručnog ispita za nastavnika crtanja 1934. počinje da radi u  srednjoj školi u Trstu. Usavršavao se na Istituto superiore d’arte  u Monci i na akademiji  Brera u Milanu. Početkom pete decenije imao je dve samostalne izložbe (Trst 1940. i Milano 1942) koje su bitno uticale na njegovuumetničku afirmaciju. Njegovo učešće na venecijanskom Bijenalu  1948, 1954. i 1958. postavlja ga na vodeće mesto u italijanskoj, ali i evropskoj  grafici.  Njegov rad bio je nagrađivan  mnogobrojnim svetskim i evropskim priznanjima (Citta di Roma 1955, prva nagrada za crtež i grafiku na 29. Venecijanskom Bijenalu  i prva nagrada na Trećem bijenalu međunarodne grafike  u Ljubljani 1959). Osim grafike i slikarstva bavio se apstraktnom skulpturom, dekorativnim ukrašavanjem prekookeanskih brodova, zidnim fresko slikarstvom (crkva u  Gradnu u Sloveniji), mozaicima (Palača zadružne zveze, Ljubljana; Mletačka kuća u Kopru).