Kajanje, 1914, Vlaho Bukovac  (1855 -1922)

ulje na platnu

109 h124 cm

sign. d. l.

Inv.br. 173/01

Slika je rad Bukovca iz njegovog  najplodnijeg  perioda i predstavlja  trenutak ispovesti mlade žene. U intimnom prostoru devojačke sobe, sklupčana kraj nogu starice naslikana je veoma uznemirena devojka. Starica bledog lika, spuštene glave prema devojci sa izrazom brige i bola na licu, desnu ruku položila je na glavu devojke dok se levom pridržava za krevet. Dramatičnost trenutka pojačava zgužvano pismo na podu i nehajno bačena bela košulja sa leve strane.

Kao predstavnik akademskog realizma Vlaho Bukovac u svojim delima kreira  ulepšanu stvarnost. Ovim delom dominiraju majstorstvo izrade i rafinirani kolorit.

Vlaho Bukovac

Jedan od najznačajnijih začetnika modernog hrvatskog slikasrtva, rođen je u Cavtatu. Studirao je u Parizu od 1877, na Akademiji lepih umetnosti u klasi profesora Aleksandra Kabanela. Već pre isteka prve godine školovanja izlagao je na čuvenom Pariskom salonu (1878). Kao već priznati svetski slikar Bukovac se vraća u  Zagreb 1893. gde okuplja mlade hrvatske umetnike koji se vraćaju sa studija u evropskim centrima i osniva Društvo hrvatskih umjetnika. Tako postaje ključna ličnost umetničkog i kulturnog razvoja hrvatskog naroda tog perioda. Zdušno se zalagao za osnivanje Akademije lepih umetnosti, ali ga neispunjenje sna odvodi najpre u Beč, a zatim u Prag 1903. godine  gde dobija mesto profesora na Umetničkoj akdemiji. U ovom gradu Bukovac ostaje do svoje smrti 1922. godine.

Vlaho Bukovac je razvijao sopstveni stil, utemeljen na akademskom slikarstvu, impresionizam nikada do kraja nije prihvatio, simbolizma se samo dotakao. Svojim delom pripada internacionalnoj školi na prelazu iz 19. u 20. vek. Bukovac je presudno uticao na generaciju mladih  hrvatskih umetnika između dva veka a posebno na češke slikare među kojima su najistaknutiji predstavnici modernog češkog slikarstva.

bukovac