Dragomir Acović

Petar Petrović

Sanja Lazić

Stručna sprema:

Diplomirani istoričar umetnosti stručno zvanje: kustos pozicija: kustos Zbirke srpskog slikarstva XVIII i XIX veka Narodnog muzeja u Beogradu

Profesionalna biografija:

Diplomirao na Grupi za istoriju umetnosti Filozofskog fakultetu u Beogradu 1997. godine, na predmetu Nacionalna istorija umetnosti novijeg doba kod prof. dr Miodraga Jovanovića. Od 1998. saradnik Odeljenja za istoriju umetnosti Narodnog muzeja u Beogradu, a od 1999. godine radi u zvanju kustosa. U Odeljenju novije umetnosti Narodnog muzeja u Beogradu. Kustos je Zbirke srpskog slikarstva XVIII i XIX veka Narodnog muzeja u Beogradu. Saradnik na više izložbi, autor kataloga izložbi, kao i stručnih tekstova iz istorije umetnosti

Izbor bibliografija i izložbe

Sveta Gora – grafike R.Zvergera, P.Rataitza, katalog izlo`be sa predgovorom Oca Mitrofana Hilandarskog, novembar-decembar 1998. – saradnja na katalogu i postavci izložbe

Šaraku u tumačenju savremenih japanskih umetnika, katalog izlo`be Narodnog muzeja i Ambasade Japana u Beogradu, septembar – oktobar 1998. -saradnja na postavci izložbe

Radost Boja, katalog retrospektivne izložbe Nikole Beševića (1892 – 1970), februar – mart 1999 (saradnja sa kustosima Nikolom Kusovcem i Gordanom Stanišić);

N.Kusovac, P.Petrović, Zbirka likovnih dela NIS Jugopetrol, katalog, edicija “Privatne zbirke” br.2, Beograd 2000 (biografije umetnika).

P.Petrović, Stari Beograd na crtežima Luke Mladenovi}a (1909 – 2000), katalog izlo`be, Narodni muzej Beograd, septembar-oktobar 2000.

P.Petrović, Stevan Todorović (1832-1925), katalog izlo`be, Narodni muzej Beograd, avgust-oktobar 2002.

P.Petrović (J.Pantić), Dosije Paja Jovanovi}, Konzervacija i restauracija slika ukradenih sa izlo`be u Aran|elovcu 2001, Narodni muzej Beograd, maj 2004.

P.Petrović, O jednom portretu Uroša Kneževića, Zbornik Narodnog muzeja XVII/2 – istorija umetnosti (Beograd 2004), 323-333.