Zajednička izjava Njihovih Kraljevskih Visočanstva Princa Petra, Princa Filipa i Princa Aleksandra, povodom današnjeg članka o njihovoj porodici u tabloidnom izdanju Naše novine”:

„Molimo vas da ne koristite našu porodicu kao mamac u cilju prodaje vaših novina. To što je napisano u vašem dostojnom prezira članku su sve laži. Mi jesmo proslavili rođendan našeg oca u Londonu nekoliko dana pre samog rođendana