Драгомир Ацовић

Петар Петровић

Сања Лазић

Стручна спрема

Дипломирани сликар примењене уметности-рестауратор

Стручно звање

Виши конзерватор

Позиција

Конзерватор и рестауратор слика на платненом и дрвеном носиоцу у Одељењу за конзервацију и рестаурацију Народног музеја у Београду

Професионална биографија

Дипломирала сликарство на Факултету примењених уметности и дизајна 1994. године, у класи професора Градимира Петровића, а конзервацију и рестаурацију слика код професора Гордане Жуњић Кусовац.

У Народном музеју радила као хонорарни сарадник од 1994. до 1996. Државни испит положила 1996. од када ради на радном месту конзерватора и рестауратора уметничких слика на платненом и дрвеном носиоцу, у Одељењу за конзервацију и рестаурацију Центра за зашиту Народног музеја. Током  двадесет година рада у музеју, учествовала на пословима заштите културног наслеђа у области конзервације и рестаурације слика, у оквиру бројних пројеката и изложби. Поред тога, бави се истраживањем у области сликарских технологија као и техником сликања портретних минијатура, на основу кога је стекла више музејско звање  радом на тему Конзерваторска проблематика минијатура из збирке Народног музеја у Београду, 2014.