Dragomir Acović

Petar Petrović

Sanja Lazić

Stručna sprema

Diplomirani slikar primenjene umetnosti-restaurator

Stručno zvanje

Viši konzervator

Pozicija

Konzervator i restaurator slika na platnenom i drvenom nosiocu u Odeljenju za konzervaciju i restauraciju Narodnog muzeja u Beogradu

Profesionalna biografija

Diplomirala slikarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna 1994. godine, u klasi profesora Gradimira Petrovića, a konzervaciju i restauraciju slika kod profesora Gordane Žunjić Kusovac.

U Narodnom muzeju radila kao honorarni saradnik od 1994. do 1996. Državni ispit položila 1996. od kada radi na radnom mestu konzervatora i restauratora umetničkih slika na platnenom i drvenom nosiocu, u Odeljenju za konzervaciju i restauraciju Centra za zašitu Narodnog muzeja. Tokom dvadeset godina rada u muzeju, učestvovala na poslovima zaštite kulturnog nasleđa u oblasti konzervacije i restauracije slika, u okviru brojnih projekata i izložbi. Pored toga, bavi se istraživanjem u oblasti slikarskih tehnologija kao i tehnikom slikanja portretnih minijatura, na osnovu koga je stekla više muzejsko zvanje radom na temu Konzervatorska problematika minijatura iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu, 2014.