Zaljubljeni par, nedatirano

Vojin Bakić (1915-1992)

 

mermer

36 cm

bez sign.

Inv.br. 02/02

Bakićeva skulptura Zaljubljeni par pripada periodu posleratne jugoslovenske skulpture, ali onom domenu koji svoje osnove traži u svetskoj umetnosti, lišenoj diktata socrealizma. Bakić je kao umetnik zapravo evoluirao od tradicionalnog pristupa, preko redukovanih, asocijativnih oblika sa zaobljenim volumenima, do geometrijske konstruktivističke skulpture. Skulptura Zaljubljeni par, iako malog formata predstavlja pomenuti prelaz od tradicionalnog ka apstraktnom i polufiguralnom. Igra volumena, zaobljenih formi i svetla, stilizacija oblika glavne su odlike ove skulpture.

Vojin Bakić.- Diplomirao je 1939. godine na Akademiji likovnih umetnosti u Zagrebu, a zatim upisao specijalistički kurs kod Frane Kršinića. Prvu samostalnu izložbu organizovao je u Bjelovaru 1940. godine gde je prikazao crteže i skulpture. Tokom rata bio je uhapšen i proveo mesec dana u ustaškom zatvoru. Nije pripadao nijednoj političkoj opciji. Smatrao je da je umetnost važnija od bilo kakve ideologije. Tokom rata izlagao je u Berlinu 1943, a zatim u Beču. Nakon 1945. evidentiran je kao žrtva ustaškog terora i postaje blizak vlasti. Dobija velike javne narudžbine: spomenik ”Poziv na ustanak” u Bjelovaru (1946), spomenik Pobedi revolucije naroda Slavonije (1968). Na Venecijanskom bijenalu 1956. izlaže skulpturu Bik (1950) u kojoj se preklapaju apstrakcija, kubizam i ekspresionizam. Vojin Bakić je jedan od najistaknutijih predstavnika moderne jugoslovenske  skulpture posebno u javnoj spomeničkoj plastici. On se ubraja među retke jugoslovenske umetnike evropskog formata koji su ostvarili izrazito internacionalnu karijeru. Učestvovao je na najprestižnijim smotrama likovne umetnosti u svetu (Bienale u Veneciji, Dokumenta u Kaselu, Bienale u Sao Paolu). Njegova dela nalaze se u Antverpenu, Marlu, Majncu. Bio je dobitnik mnogobrojnih nagrada.

1