Линорез

32×24цм

Сигн.д.д

Инв.бр / 103 / 01

Порекло – први пут се помиње у инвентару КПР 1970. године.
Лутке, Вилка Глихе, потичу из послератног периода његовог стваралаштва када се увелико бавио илустрацијом дечијих књига. Као и у сликарству, и у графици Глиха се ослањао на традиционална решења. У овом случају реч је о линорезу са представом две лутке. Сведеност и стилизација облика на овој графици карактеристични су за Глихино стваралаштво педесетих година када све више користи нефигуративни израз.
Вилко Селан Глиха – Рођен је у Мирни, крај Новог Места. Академију ликовних уметности завршио је у Загребу 1936. године. Као професор Школе за примењене умјетности у Загребу посебно се бавио проблематиком ликовног изражавања код деце. Био је један од утемељивача Центра за дечији цртеж у Загребу и покретач дечијег листа Радост. Заједно са Франом Баћеом и Иваном Швертасеком био је један од оснивача Радионице за обраду племенитих метала при Школи примјењених умјетности у Загребу.

Радио је слике у уљу, углавном са мотивима далматинских пејзажа и мртвих природа. Упоредо са сликарством, бавио се графиком, плакатом и илустрацијама дечје књиге.
Излагао је од 1950. године у Загребу и иностранству: Венецијански Бијенале 1954, Арбон 1954. итд.

Коришћен текст из публикације: Б. Црвенковић, Каталог државне уметничке колекције Дворског комплекса на Дедињу II, Југословенска збирка, Платонеум, Нови Сад 2014.