Целокупна библиотека споменика културе Двроски комплекс подељена је физички у две неодвојиве целине: библиотеку у Краљевском двору и библиотеку која се налази у Белом двору. Осим тога што броји више десетина хиљада књига и што њен садржај чине највећим делом старе и ретке књиге, значајна је и по томе што се у њој чувају веома ретка издања са потписима аутора, затим дела попут два тома Вазаријевих Живота из 1550. године, док велики део фонда чине књиге које су ручно осликане и са изузетно декоративно украшеним повезима које саме по себи представљају уметничка дела. Тој групи припадају Ла Фонтенове  Басне, затим бајке међу којима и оне које је писала румунска краљица Марија за своју децу, а међу најзначајнијим делима је Бокачов Декамерон из 19. века са садржајем од искључиво уметничких секвеници, акварелисаних графика са натписима на полеђини, потом низ путописа из 18. и 19. века који су ручно илустровани и украшени позлатом.Библиотека броји низ графичких мапа и првих графичких отисака, као и мапа са акварелима утицајних југословенских и светских уметника.

Иницијална библиотека у Дворском комплексу формирана је у време Каљевине Југославије. Попут бројних европских дворских библиотека и ова је стварана са одређеним концептом. Данашњи садржај указује на велики број библиофилских издања што указује и на афинитете стваралаца.

Током Другог светског рата и после њега, библиотека на Дворском комплексу је претрпела промене. Након формирања Кабинетa председника Републике 1953. године ова библиотека допуњена је савременим издањима југословенских аутора, посебно ретким енциклопедијским издањима.

03w 02w 01w 05w