Celokupna biblioteka spomenika kulture Dvroski kompleks podeljena je fizički u dve neodvojive celine: biblioteku u Kraljevskom dvoru i biblioteku koja se nalazi u Belom dvoru. Osim toga što broji više desetina hiljada knjiga i što njen sadržaj čine najvećim delom stare i retke knjige, značajna je i po tome što se u njoj čuvaju veoma retka izdanja sa potpisima autora, zatim dela poput dva toma Vazarijevih Života iz 1550. godine, dok veliki deo fonda čine knjige koje su ručno oslikane i sa izuzetno dekorativno ukrašenim povezima koje same po sebi predstavljaju umetnička dela. Toj grupi pripadaju La Fontenove  Basne, zatim bajke među kojima i one koje je pisala rumunska kraljica Marija za svoju decu, a među najznačajnijim delima je Bokačov Dekameron iz 19. veka sa sadržajem od isključivo umetničkih sekvenici, akvarelisanih grafika sa natpisima na poleđini, potom niz putopisa iz 18. i 19. veka koji su ručno ilustrovani i ukrašeni pozlatom.Biblioteka broji niz grafičkih mapa i prvih grafičkih otisaka, kao i mapa sa akvarelima uticajnih jugoslovenskih i svetskih umetnika.

Inicijalna biblioteka u Dvorskom kompleksu formirana je u vreme Kaljevine Jugoslavije. Poput brojnih evropskih dvorskih biblioteka i ova je stvarana sa određenim konceptom. Današnji sadržaj ukazuje na veliki broj bibliofilskih izdanja što ukazuje i na afinitete stvaralaca.

Tokom Drugog svetskog rata i posle njega, biblioteka na Dvorskom kompleksu je pretrpela ppromene. Nakon formiranja Kabineta predsednika Republike 1953. godine ova biblioteka dopunjena je savremenim izdanjima jugoslovenskih autora, posebno retkim enciklopedijskim izdanjima.

03w 02w 01w 05w