Coat the Arm of the Royal Family

”С обзиром на стање створено нелегитимним актима и насилничким деловањем револуционарних политичких група које су у поробљеној Отаџбини током 2. Светског рата и непосредно после њега узурпирале законодавну, извршну и судску власт, позивајући се на одредбе Устава за Краљевину Србију од 1903. г., и Устава Краљевине Југославије од 1931. г., имајући у виду стање изазвано нелегитимним и нелегалним Указом т.зв. Председништва Президијума Народне скупштине од 1947. године, којим су уставни Владалац, његово потомство и чланови Краљевског Дома Династије Карађорђеве
лишени свога природног права на Дом, Отаџбину и Наслеђе, у својству Држаоца српског и југословенског Престола и носиоца краљевских овлашћења по члановима Устава за Краљевину Србију од 1903. године и члановима Устава Краљевине Југославије од 1931. године, и као Старешина Краљевског Дома Династије Карађорђеве

Одлучио сам и одлучујем
да пропишем


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
које се односе на
55
ПОРОДИЧНИ ПРАВИЛНИК ЗА ЧЛАНОВЕ КРАЉЕВСКОГ ДОМА
Од 5. априла године 1930.

1. Састав Краљевског Дома одређен је одредбом првог става члана 38. Устава Краљевине Југославије.

Констатује се да на дан доношења ових измена и допуна, у смислу претходног става, Краљевски Дом чине и чиниће:

а) Линија Наследника и Држаоца Престола, који је и Старешина Дома и Носилац Краљевских Овлашћења, а коју чине: Супруга Наследника Престола, Принц Наследник, најстарији син Наследника Престола, браћа Принца Наследника, као и супруге синова Наследника Престола и њихово потомство у правој линији са својим супругама, а женско потомство у правој линији до удаје.

б) Линија синова блаженопочившег Витешког Краља Александра I Ујединитеља, а коју чине:

б-1) / грана Краљевића Томислава, коју чине Краљевић Томислав, Његова супруга и Његови синови са својим супругама, кћер Краљевића Томислава које је члан Краљевског Дома по рођењу, а по удаји по Краљевској вољи, у личном и непреносивом својству, и женски потомци Његових мушких потомака у правој линији до удаје;

б-2) / грана Краљевића Андреја, коју чине супруга блаженопочившег Краљевића Андреја, Његови синови са својим супругама и њихови потомци у правој линији, кћер Краљевића Андреја, која је члан Краљевског Дома по рођењу, а по удаји по Краљевској вољи, у личном и непреносивом својству, и женски потомци Његових мушких потомака у правој линији до удаје;

в) Линија блаженопочившег Кнеза Павла, коју чине:

в-1 / грана Кнеза Александра, Његова супруга, Његови синови и њихове супруге и њихови мушки потомци у правој линији до другог наследног реда потомства, а кћер

Кнеза Александра и женски потомци Његових синова у правој линији до трећег наследног степена све до удаје;

в-2 / грана Кнегиње Јелисавете, која је члан Краљевског Дома по пођењу, а по удаји по Краљевској вољи, у личном и непреносивом својству.

2. Саобразно члану 36 Устава Краљевине Југославије из 1931. г. и члану 57, став 2. Устава за Краљевину Србију од 1903. г., наслеђе Престола припада мушком потомству Краљевом из законитог брака по реду прворођења.

Ако Краљ Владалац не остави мушко потомство из законитог брака, наследство прелази на побочну линију у мушком потомству по истом реду прворођења.

3. Носилац Краљевских овлашћења, Наследник и Држилац Престола и Старешина Краљевског Дома, заштитник је свим члановима Краљевског Дома.

Он одређује ранг чланова Краљевског Дома.

56

4. Синови Краља Владаоца, односно Старешине Краљевског Дома, су Краљевићи, што се на енглески језик преводи као ”Prince Royal”. Краљевићи могу по личном избору користити титулу ”Краљевски Принц од Југославије и Србије” или ”Принц од Југославије и Србије”, што се на енглески језик преводи као ”Prince Royal of Yugoslavia and of Serbia” или ”Prince of Yugoslavia and Serbia”.

Потомци у правој линији било кога од владалаца из Дома Карађорђевог имају право на титулу ”Принц” или ”Принцеза од Југославије и Србије”, што се на енглески језик преводи као ”Prince” или ”Princess of Yugoslavia and of Serbia”.

Прворођени мушки потомци Краљевића у правој линији имају право на титулу ”Принц од Југославије и Србије”, што се на енглески језик преводи као ”Prince of Yugoslavia and of Serbia”. Остали потомци Краљевића у правој линији имају право на титулу ”Принц” или ”Принцеза од Србије”, што се на енглески језик преводи као ”Prince” или ”Princess of Serbia”.

Потомци у правој линији Кнеза Александра наведени у члану 1, став 2. овог Правилника под ”в” имају право на титулу ”Кнез” или ”Кнегиња од Југославије”, што се на енглески преводи као ”Prince” или ”Princess of Yugoslavia”. После другог наследног реда потомства, потомство Кнеза Александра носиће титулу ”Принц” или ”Принцеза Карађорђевић”, што се на енглески језик преводи као ”Prince” или ”Princess Karageorgevich”.

Сви чланови Краљевског Дома из линије Наследника и Држаоца Престола имаће право на квалификацију ”Краљевско Височанство”, што се на енглески језик преводи као ”Royal Highness”.

У линији синова блаженопочившег Витешког Краља Александра I Ујединитеља:

— Краљевићи имају квалификацију ”Краљевско Височанство”, што се на енглески језик преводи као ”Royal Highness”;

— Мушко потомство Краљевића у правој линији првородства, и мушко потомство у правој линији до другог наследног реда потомства, носи квалификацију ”Краљевско Височанство”, што се на енглески језик преводи као ”Royal Highness”.

— Мушко потомство Краљевића у правој линији ван линије првородства после другог наследног реда потомства имају квалификацију ”Светло Височанство”, што се на енглески језик преводи као ”Serene Highness”.

У линији блаженопочившег Кнеза Павла, Кнез Александар, његови мушки потомци у правој линији, Његова кћер до удаје и Његова сестра имају квалификацију ”Краљевског Височанства”. После другог наследног реда потомство Кнеза Александра имаће

квалификацију ”Светлог Височанства”, што се на енглески језик преводи као ”Serene Highness”.

Превод на енглески језик титула и квалификација меродаван је код превођења на било који други језик.

5. Без прибављеног мишљења Старешине Дома ни један члан Краљевског Дома не може извршити никакво дело или поступак јавног значаја.

Старешина Дома се стара свим средствима да у Краљевском Дому увек без изузетка владају правила и обзири части, реда ипримерног понашања, достојни Дома Краљевског.

57

6. Сви чланови Краљевског Дома дужни су сматрати и поштовати у лицу Наследника и

Држаоца Престола и Носиоца Краљевских Овлашћења Старешину свога Дома и помагати Му у вршењу Његовог старешинског задатка, савршеном и беспрекорном оданошћу и послушношћу.

7. Ни један члан Краљевског Дома не може ступити у брак без предходног пристанка и одобрења Старешине Дома.

Брак закључен противно горњем правилу носи собом искључење из Краљевског Дома, лишење почасти и повластица даних члановима Краљевског Дома, као и опозив права на титулу и квалификацију дату овим Правилником.

8. Одобрење Старешине Дома за женидбу или за удају кога члана Краљевског Дома издаје се у облику Његовог писма том члану Дома. Копије писма Старешина Дома доставља Његовој Светости Патријарху Српском и Крунском савету.

9. Власт Старешине Дома над члановима не престаје настанком засебне куће било ког члана Дома.

Огрешење о одредбе овог Правилника у вођењу засебне куће било ког члана Дома даје право Старешини Дома да предузме потребне мере по овом Правилнику.

10. Обуставља се до даљег.

11. Обуставља се.

12. Обуставља се.

13. Обуставља се.

14. Обуставља се.

15. Обуставља се.

16. Обуставља се.

17. Обуставља се.

18. Носилац краљевских овлашћења има неограничено право да у Краљевском Дому држи ред Краљевског Дома достојан свим средствима којима располаже.

19. Установљава се за оцену и исправу дисциплинских иступа Дворски Савет. У Дворски Савет улазе, под председништвом Носиоца Краљевских Овлашћења, Наследника и Држаоца Престола и Старешине Дома, Принц-Наследник, ако је пунолетан, чланови

58

Краљевског Дома који су навршили 18 година, Патријарх српски, Канцелар Крунског савета, најстарији по годинама члан Крунског савета, један члан Крунског савета по позиву Носиоца Краљевских Овлашћења и најстарији по годинама члан Крунског већа. У власти је Носиоца Краљевских Овлашћења да дисциплинске иступе по прописима овог Правилника, или када то сам нађе за потребно, изнесе, савета ради, на процену и расправу овог Дворског Савета.

20. Дисциплинске казне, којима ће се Носилац Краљевских Овлашћења и Старешина Дома служити у управи Краљевског Дома, су:

а) Опомена, поверљива или јавна за све чланове Краљевског Дома, која се записује;

б) Укор, поверљив или јаван за све чланове Краљевског Дома, који се записује;

в) Обуставља се.

г) Обуставља се.

д) Искључење из Краљевског Дома на краће или дуже време, по одредби, поверљиво, познато само члановима Краљевског Дома, или потпуно јавно, које се са побудама саопштава свој јавности;

ђ) Искључење из Краљевског Дома. У случају овакве казне неопходно је саслушање Дворског Савета.

Под јавности међу члановима Краљевског Дома разуме се саопштење дотичне дисциплинске казне свим члановима Краљевског Дома.

21. Сваку казну коју Носилац Краљевских Овлашћења и Старешина Краљевског Дома изрекне над чланом Свога Краљевског Дома, Он може по свом нахођењу и опозвати, када се таква мера оправдава разлозима поправке или уништењем узрока коју су ту казну изазвали. Дворски Савет се и у овом случају саслушава, ако је случај горе поменут у члану 21 под ”ђ”.

22. Спорови између чланова Краљевског Дома не могу ићи пред суд. Дворски Савет има дужност да учини све да се такав спор изравна. Ако се спор не може на тај начин окончати, нарочити Изборни суд, састављен од три судије, од којих Председника одређује Старешина Дома, а по једног судију свака парнична страна из редова чланова Краљевског Дома или чланова Дворског Савета, пресуђује коначно спор. Она страна која се пресуди не покори има бити кажњена казнама под ”д” и ”ђ” члана 20, према нахођењу Старешине Дома.

23. Старешина Дома посебним актом одређује међу члановима Краљевског Дома вршиоца дужности Старешине Дома за случај да начелом наслеђа по мушком првородству настане могућност да у наредној генерацији онај коме Старешинство над Краљевским

Домом по праву припада буде у малолетном добу. О својој одлуци Старешина Дома известиће писмено Дворски Савет.

На горњи начин именован вршилац дужности Старешине Дома обављаће своју дужност до пунолетства Наследника Престола. Вршилац дужности Старешине Дома не може изрицати казну наведену у члану 20 овог Правилника под ”ђ”.

59

24. Обуставља се.

25. Носиоцу Краљевских Овлашћења, Наследнику Престола и Стаерешини Дома остаје право да у овом Правилнику према приликама чини измене и допуне када нађе за добро, као и да за све важније, а непредвиђене случајеве, издаје одлуке у споразуму са Дворским Саветом.

26. Овај Правилник ступа у живот од данашњег дана и обавезну снагу добија одмах.

У Лондону АЛЕКСАНДАР, с.р.

О ускрсу 1997.