Рођена je 19. априла 1968. године у Београду. Основну и средњу школу је завршила у Сомбору. На Одсеку за шумарство, Шумарског факултета Универзитета у Београду, дипломирала је 1991. године. Магистарски рад је одбранила 1995. године, а докторску дисертацију фебруара 2001. године, на истом факултету.

На Универзитету у Београду-Шумарском факултету, у звање доцента изабрана је 2001. године, у звање ванредног професора 2007. године и  у звање редовног професора 2011. године.

Специјализацију у лабораторији за биотехнологију Института за кукуруз «Земнун Поље» у Београду, обавила је 1999. године. У међународном програму «Conservation and management of forest genetic resources in Eastern Europe« који је одржан у Аустрији у организацији BMLUFW и IPRI, учествовала је 2001. године, а 2005. године је учествовала на «Training Workshop on Forest Biodiversity« који је одржан у Русији, у организацији IPGR, CGIAR и BFW.

У свом досадашњем раду Проф. др Мирјана Шијачић-Николић, објавила је 191 библиографску јединицу у којима се третира проблематика генетике и оплемењивања шумског дрвећа односно конзервације и усмереног коришћења шумских генетичких ресурса. Током реформе наставног плана и програма, на Шумарском факултету 2010. године, иницирала је увођење новог предмета Конзервација и усмерено коришћење шумских генетичких ресурса, за који је написала и књигу под истим насловом. Коутор је два помоћна универзитетског уџбеника: „Практикум из генетике са оплемењивањем биљака“ и „Приручник из биологије за полагање квалификационих испита“. Аутор је више збирки задатака из шумарске генетике са оплемењивањем биљака као и библиографије „In memeoriam Проф. др Александар Туцовић“. Коаутор је неколико поглавља у монографији „Флори Србије 2“ у издаваштву САНУ-а.

Проф. др Мирјана Шијачић-Николић је учествовала у 27 комисија за одбрану дипломских радова, од којих је код 11 кандидата била ментор. Учествовала је у 8 комисија за оцену и одбрану магистарских радова и у 13 комисија за оцену и одбрану докторских дисертација. Тренутно се под њеним менторством реализује пет докторских дисертација и шест мастер радова.

Проф. др Мирјана Шијачић-Николић је учествовала у реализацији 28 домаћих научно-истраживачких пројеката од којих је руководила реализацијом 8 пројеката. Учествовала је и учествује у раду три COST акције.

На Шумарском факултету у Београду, у два мандата, била је заменик шефа Катедре, а 2009. године изабрана је за шефа  Катедре Семенарства, расадничарства и пошумљавања и заменика председника Већа одсека за шумарство, на којој функцији се налази и данас. Руководилац је докторских студија за Област Шумарство.

У децембру 2012. године изабрана је за дописног члана Академије инжењерских наука Србије-Одељења за биотехнологију.

Удата је, мајка једног сина.

Поделите овај чланак: