Рођена 10.03.1949. год. у Бан. Суботици. Завршила основну школу и гимназију  у Белој Цркви, а Шумарски факултет Универзитета у Београду, одсек за пејзажну хортикултуру завршила  у Београду. Магистрирала  1996. год. у Центру за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду, смер Заштите и унапређивања животне околине, са темом: Таксономско – хоролошка анализа постојеће и перспективне дендрофлоре  (дрвећа и жбуња) Ботаничке баште  „Јевремовац“.

Од 1975. г.  запослена као бивши стипендиста у Белој Цркви на дужности  руководиоца за  одржавање и уређење постојећих и изградњи нових зелених површина. Добила је више јавних признања за активности на унапређењу градског зеленила и организовању бројних изложби цвећа.

Од 1988. г. запослена на Биолошком факултету, у Институту за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“, као Стручни руководилац Ботаничке баште, касније као стручни сарадник за отворен простор,  за дендрофлору, на коме се и данас налази. На овом радном месту интензивно је радила на одржавању и неговању биљака, детерминацији и обогаћивању биљног фонда. Својим радом и организовањем многобројних донација у биљном фонду удвостручила је  дендрофонд Ботаничке баште „Јевремовац“.

Аутор је првог Водича кроз дендрофлору Ботаничке баште „Јевремовац“, 2005.г. као и Мануала детерминације и валоризације дендрофлоре Ботаничке баште „Јевремовац“, 2011.г. То су први радови  те врсте и тог садржаја од постанка „Јевремовца“ (1889.г.) до данас.  Аутор је шест објављених научних радова и више десетина стручних.

Поделите овај чланак: