Иако је реч о три потпуно различите Мештовићеве портретне бисте оне одражавају препознатљив ликовни  израз  који израста из водеће идеје Југословенства. Бронзана аутопортретна биста следи ликовни приступ коришћен у епским ликовима Видовданског циклуса. Снажан покрет, преточен у отклон главом и изражајност лика постигнута дубоком моделацијом, контрастом светлости и сенке, нису  само  у функцији истицања  карактеристика динарског типа људи већ и у функцији митологизације лика. Уметник се у моделовању ових портретних скулптура креће између мита и историје и у тај ванвременски простор покушава да смести и свој уметнички лик. Представа Његоша, постигнута је поново Мештровићевим опробаним изражајним средствима: покрет главом ка унутрашњој страни десног рамена, намрштен израз дубоко забринутог лика. У препознатљивом маниру Мештровић моделује и главу девојке са плетеницама.

 • Аутопортрет уметника, 1933
 • бронза
 • 57 цм
 • cигн. д. д.
 • Инв. бр. 13/02

Порекло: откуп Двора КЈ од уметника 1933.

 • Студија за фигуру Петра II Петровића Његоша, међуратни
 • бронза
 • 55 цм
 • cигн. д. д. : Одбор за подизање споменика Његошу . мод. г. И. Мештровић
 • Инв. бр. 59/02

Порекло : откуп Двора КЈ од уметника

 • Глава жене са плетеницама, међуратни период
 • бронза
 • 42 цм
 • cигн.д. д. IM
 • Инв. бр. 12/02

Порекло:  откуп посредством КПР од Бранка Јаношевића  1955.