Проф. др Слободан Перовић, КС,САЗУ, доктор права и професор Правног факултета Универзитета у Београду и шеф катедре за грађанско право. Председник Научног друштва Србије. Председник Удружења правника Југославије. Члан Међународне трговинске арбитраже. Оснивач Копаоничке школе природног права. Уредник часописа “Правни живот”, часописа “Научни преглед” и председник уређивачког одбора Библиотеке класика југословенског права. Главни уредник и издавач “Опште енциклопедије права”, итд. Рођен је 1932. у Прокупљу. Ожењен, кћерка и син. Живи у Београду.

Аутор је многих књига, међу којима су: Облигационо право, Формални уговори у грађанском праву, Забрањени уговори у имовинским односима, Ретроактивност закона – теорија сукоба закона и времена, правно-филозофске расправе, Природно право и суд, Правда и стечена права, комутативна правда и накнада штете, Правна држава и криза правног система, Теорија јавног поретка, Уговор као акт моралне и правне цивилизације, Правда и достојанство суда, Својинско питање, Вратимо се школи природног права, Хексагон природног права, Између чулности и умности права, Три заблуде-препреке успостављању правне државе, Легалитет природних права, итд.