Prof. dr Slobodan Perović, KS, SAZU, doktor prava i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i sef katedre za gradjansko pravo. Predsednik Naucnog drustva Srbije. Predsednik Udruzenja pravnika Jugoslavije. Član Medjunarodne trgovinske arbitraze. Osnivac Kopaonicke skole prirodnog prava. Urednik casopisa “Pravni zivot”, casopisa “Naucni pregled” i predsednik uredjivackog odbora Biblioteke klasika jugoslovenskog prava. Glavni urednik i izdavac “Opste enciklopedije prava”, itd.Rodjen je 1932. u Prokuplju. Ozenjen, kcerka i sin. Zivi u Beogradu.

Autor je mnogih knjiga, medju kojima su: Obligaciono pravo, Formalni ugovori u gradjanskom pravu, Zabranjeni ugovori u imovinskim odnosima, Retroaktivnost zakona – teorija sukoba zakona i vemena, Pravno-filozofske rasprave, Prirodno pravo i sud, Pravda i stecena prava, Komutativna pravda i naknada stete, Pravna drzava i kriza pravnog sistema, Teorija javnog poretka, Ugovor ako akt moralne i pravne civilizacije, Pravda i dostojanstvo suda, Svojinsko pitanje, Vratimo se skoli prirodnog prava, Heksagon prirodnog prava, Izmedju culnosti i umnosti prava, Tri zablude-prepreke uspostavljanju pravne drzave, Legalitet prirodnih prava, itd.