Проф. др  Богољуб Шијаковић, КС, Рођен у Никшићу 1955. године, гдје је завршио основну школу (1970) и гимназију (1974). Дипломирао је (1981) и магистрирао (1986) философију на Философском факултету у Београду; докторску тезу из философије одбранио је 1989. на Философском факултету у Сарајеву. Научне специјализације имао је у Немачкој и Грчкој. Професор је философије на Факултету у Никшићу. Од октобра 2000. године налази се на функцији савезног Секретара за вере. Ожењен је и има двоје деце.