Prof. dr  Bogoljub Šijaković, KS, Rodjen u Nikšiću 1955. godine, gdje je završio osnovnu školu (1970) i gimnaziju (1974). Diplomirao je (1981) i magistrirao (1986) filosofiju na Filosofskom fakultetu u Beogradu; doktorsku tezu iz filosofije odbranio je 1989. na Filosofskom fakultetu u Sarajevu. Naučne specijalizacije imao je u Nemačkoj i Grčkoj. Profesor je filosofije na Fakultetu u Nikšiću. Od oktobra 2000. godine nalazi se na funkciji saveznog Sekretara za vere. Oženjen je i ima dvoje dece.

Podelite ovaj članak: