Рођен у Београду 1949. године, где сам завршио осмогодишњу школу и гимназију. Дипломирао на Правном факултету у Београду 1972. године и одмах почео да ради као адвокатски приправник. После обављеног приправничког стажа, положеног правосудног испита и одслуженог војног рока 1975. године уписан као адвокат у Именик адвоката Адвокатске коморе у Београду. Од тада се непрекидно бави адвокатуром. Бавио се свим областима права (грађанско, кривично, привредно и међународно) а од 2005. године био главни бранилац пред Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију у предметима Вујадина Поповића и других и Горана Хаџића. У два мандата биран за секретара Управног одбора Адвокатске коморе Београда (1994-2002) и секретара Управног одбора Адвокатске коморе Србије (2002-2006).

Поделите овај чланак: