Rođen u Beogradu 1949. godine, gde sam završio osmogodišnju školu i gimnaziju. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1972. godine i odmah počeo da radi kao advokatski pripravnik. Posle obavljenog pripravničkog staža, položenog pravosudnog ispita i odsluženog vojnog roka 1975. godine upisan kao advokat u Imenik advokata Advokatske komore u Beogradu. Od tada se neprekidno bavi advokaturom. Bavio se svim oblastima prava (građansko, krivično, privredno i međunarodno) a od 2005. godine bio glavni branilac pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju u predmetima Vujadina Popovića i drugih i Gorana Hadžića. U dva mandata biran za sekretara Upravnog odbora Advokatske komore Beograda (1994-2002) i sekretara Upravnog odbora Advokatske komore Srbije (2002-2006).

Podelite ovaj članak: